Proiectul RurALL: Comunități rurale locuibile ale viitorului
Proiectul RurALL: Comunități rurale locuibile ale viitorului
Proiectul RurALL: Comunități rurale locuibile ale viitorului – Un nou model integrat de guvernanță pentru abordarea depopulării zonelor rurale.

Depopularea zonelor rurale este una dintre cele mai universale provocări în macroregiunea Dunării. Pentru a răspunde acestei provocări, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare s-a alăturat consorțiului care a dezvoltat proiectul RurALL, proiect care abordează problematica depopulării rurale prin exploatarea potențialului clădirilor vechi și aplicarea principiilor Noului Bauhaus European.

Prima întâlnire transnațională a partenerilor de proiect a avut loc în perioada 27-29 mai 2024 în localitatea Beltinci, Slovenia – Partener Lider al proiectului. Programul întâlnirii a inclus discuții, prezentări și workshop-uri pe tema implicarea comunității, dezvoltarea modelului de guvernanță, Noul Bauhaus European în comunitățile locale, planul de cartografiere a clădirilor vechi, precum și o întâlnire a echipei de management a proiectului. 

„Suntem încântați să fim parteneri în cadrul proiectului RurALL. Principala noastră ambiție este să dezvoltăm un model de guvernanță pentru abordarea depopulării în zonele rurale prin îmbunătățirea capacităților de planificare, management, luare a deciziilor și colaborare a comunităților rurale în exploatarea potențialului clădirilor deteriorate. Prin transformarea clădirilor vechi în spații funcționale și atractive, sperăm să inspirăm un sentiment de mândrie și apartenență în rândul rezidenților și să atragem oameni noi în comunitățile noastre”, a afirmat Pataki Csaba, președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare. 

Proiectul este inspirat de Noul Bauhaus European și reunește experți internaționali, factori de decizie și cetățeni, în schimburi de cunoștințe și generare de idei, punerea în comun a ideilor și resurselor, adoptarea de bune practici și soluții inovatoare. Comunitățile rurale își vor consolida guvernanța și capacitățile instituționale.

Elemente cheie ale proiectului:
-    Dezvoltarea unei rețele transnaționale de comunități rurale și experți
-    Identificarea și cartografierea clădirilor vechi
-    Acordarea de noi funcții clădirilor vechi și dezvoltarea unor idei de renovare prin implicarea comunității
-    Dezvoltarea unor modele de afaceri pentru finanțarea renovării clădirilor
-    Un model de guvernanță pe mai multe nivele (părți interesate).

Consorțiul reuneşte 14 parteneri și 7 parteneri strategici asociați din 11 țări. Proiectul RurALL a fost aprobat în cadrul primului apel de proiecte al Programului Interreg Regiunea Dunării 2021-2027. Bugetul total al proiectului este de 2.597.692,50 EUR (contribuția Programului Interreg Regiunea Dunării: 2.078.154,00 EUR).

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare va fi responsabilă pentru implementarea activităților proiectului în România și va fi sprijinită de Comuna Hodod - partener strategic asociat și zonă pilot.