Plantăm păduri pentru viitor!
Pataki Csaba, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Județul Satu Mare, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!”.

Prin acest proiect vom extinde domeniul forestier din județ și vom împăduri o suprafață totală de 8,95 ha cu plop negru și salcâm, plantațiile urmând a fi întreținute până la maturitate. Terenurile care urmează a fi împădurite se află în proprietatea comunelor Păulești (5 ha) și Tiream (3,95 ha).

Proiectul are o durată de implementare de 60 de luni, începând cu data de 1 noiembrie 2022 și are o valoare totală de 534.561 lei, din care 306.768,50 lei reprezintă finanțare din partea Fundației Pădurea de Mâine, iar cofinanțarea este asigurată de ADI Județ și de cele două primării beneficiare ale investiției.

Proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!” are ca obiectiv general dezvoltarea comunităților forestiere din județul Satu Mare, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat.

“Este dreptul nostru, al tuturor, la un mediu mai sănătos, iar prin implementarea acestui proiect vom face un nou pas înainte pentru un județ mai verde și pentru un aer mai curat.

Este necesar să găsim permanent noi soluții pentru extinderea zonelor împădurite și în același timp pentru conservarea celor deja existente. Îmi doresc ca acest demers să fie și un îndemn pentru fiecare persoană fizică și juridică de a reface și a îngriji cât mai bine spațiile verzi aflate în proprietatea lor”, a declarat Pataki Csaba, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare.

Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, și pentru a extinde noi programe în direcții de promovare a silviculturii responsabile, proiecte de dezvoltare comunitară și educație. Până acum, Fundația a plantat peste un milion de puieți pe terenuri cu dificultăți de regenerare din zece județe. Programul multianual de granturi nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine susține dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere și se va desfășura în perioada 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile.

 
Politica de Cookie