Management mai performant în administrația publică locală
Management mai performant în administrația publică locală
Consilierii județeni sătmăreni au aprobat în data de 26 mai 2021 depunerea unui nou proiect cu finanțare externă: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”. Prin intermediul acestui proiect, 60 de persoane din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

vor participa la cursuri de formare în scopul menținerii unui management performant la nivelul propriei instituții și în instituțiile subordonate.
Proiectul mai prevede realizarea unui studiu de evaluare a situației actuale privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție sau a incidentelor de integritate din APL și identificarea măsurilor de remediere; efectuar sondaj privind percepția publică privind aspecte legate de corupție în APL; realizare campanie de conștientizare a publicului cu privire la corupție; implementare sistem de management anti-mită ISO 37001 și proceduri privind prevenirea și combaterea corupției; certificare sistem de management anti-mită ISO 37001; elaborare ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese.

Proiectul urmează să fie finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Valoarea totală a proiectului este de 413.210 lei. Contribuția proprie a Județului Satu Mare este de 8.264,2 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.