×
2022
Szám Dátum Rendelkezés címe Link Kibocsátás utáni események Közölte
19
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.19/26.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
18
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.18/26.01.2022
privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect “Furnizare de fructe si legume proaspete (mere), pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat și particular din zona Negrești Oaș - judeţul Satu Mare, în anii școlari 2021-2022, 2022-2023”
Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
17
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.17/25.01.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2022, ora 14.00
Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
16
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.16/21.01.2022
pivind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Moderizae DJ 108G Supuru de Sus(DN19)- Sechereșa-DJ 109N,km 0+000-4+910(4+750)”, cu cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri
Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
15
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.15/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
14
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.14/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Monitorizare - Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
13
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.13/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
12
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.12/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
modificată prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/11.02.2022 Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
11
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.11/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
modificata prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/17.02.2022 Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
10
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.10/17.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
Szám 19
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.19/26.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
Szám 18
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.18/26.01.2022
privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect “Furnizare de fructe si legume proaspete (mere), pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat și particular din zona Negrești Oaș - judeţul Satu Mare, în anii școlari 2021-2022, 2022-2023”
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
Szám 17
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.17/25.01.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2022, ora 14.00
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
Szám 16
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.16/21.01.2022
pivind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Moderizae DJ 108G Supuru de Sus(DN19)- Sechereșa-DJ 109N,km 0+000-4+910(4+750)”, cu cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
Szám 15
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.15/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 14
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.14/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Monitorizare - Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 13
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.13/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 12
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.12/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események modificată prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/11.02.2022
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 11
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.11/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események modificata prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/17.02.2022
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 10
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.10/17.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan