Dispoziția Președintelui CJSM NR.15/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare