Dispoziția Președintelui CJSM NR.14/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Monitorizare - Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare