Drumul județean DJ193 Satu Mare-Borlești-limită de județ Maramureș va fi modernizat
Consiliul Județean Satu Mare va moderniza un nou drum județean în lungime de 40 de kilometri. Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba și vicepreședintele Ioan Rus, au participat în data de 1 februarie 2022, la predarea amplasamentului în vederea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare- Borlești-limită de județ Maramureș.

Obiectivul principal al contractului încheiat cu firma  de proiectare SVA Asisteh SRL este de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a documentaților tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (inclusiv studii de teren și studiu de trafic), iar valoarea contractului încheiat este în valoare de 343.910 de lei.

“Pentru a realiza acest nou proiect într-un timp cât mai scurt, am cerut reprezentanților companiilor de utilități să prevadă din timp eventualele planuri de modernizare sau relocare a rețelelor de utilități publice aflate  pe traseul drumului care urmează a fi modernizat, astfel încât să nu apară niciun inconvenient pe parcursul derulării proiectului” – a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Drumul are o lungime totală de  39,929 km, iar pe tronsonul de drum propus pentru modernizare se află șase poduri peste pârâurile Homorodul Nou, Valea Morii, Valea Lipău, Valea Vinului, Râul Bicău și Râul Rodina (Runc).

În cadrul proiectului vor fi prevăzute soluții pentru asigurarea colectării și scurgerii apelor pluviale din zona drumului și din șanțuri și rigole, se vor amenaja intrările către gospodăriile particulare, instituții publice și spații comerciale, intersecțiile cu drumurile laterale pe o lungime de 50 de metri liniari, se vor reabilita/moderniza/construi noi poduri și podețe necesare pe traseul drumului, zone de refugiu pentru mijloacele de transport în comun și stații auto în extravilan și se vor prevedea lucrări pentru siguranța circulației și semnalizarea rutieră.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene în cadrul proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D).”

 
Politica de Cookie