Dispoziția Președintelui CJSM Nr.661/30.12.2022
privind stabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROMAN LUMINIŢA LILIANA