Depunem spre finanțare cinci noi proiecte transfrontaliere
Depunem spre finanțare cinci noi proiecte transfrontaliere
Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței extraordinare din data de 13 martie 2024, depunerea spre finanțare a cinci noi proiecte care vor fi dezvoltate prin Programul Interreg VI-A Next Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027. Au fost aprobate, de asemenea, cheltuielile legate de proiecte și parteneriatele aferente proiectelor.

Proiectul ,,Cross-Border Health Care tools for equal access”, acronim „HEALTHCARE”, are în vedere dotarea spitalului Orășensc Negrești-Oaș cu echipamente medicale moderne. De aemenea, sunt prevăzute sesiuni de instruire și schimburi de experiență  în domeniul medical, dezvoltarea unei aplicații care să faciliteze transmiterea informațiilor despre un pacient către aparținători, dar și elaborarea unor studii privind dezvoltarea tehnologiilor de telemedicină. Valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru UAT Județul Satu Mare, este de 754.047 euro, iar pentru Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, este de 194.607 euro. 

Proiectul ,,Pandemic Response and Operational Tactics for Enhanced Containment and Tracking”, acronim „PROTECT”, prevede îmbunătățirea controlului transfrontalier al bolilor zoonotice cum ar fi infecțiile bacteriene. Profesioniștii din domeniul sănătății vor primi instruire și resurse îmbunătățite pentru a identifica, diagnostica și trata în mod eficient bolile infecțioase. Autoritățile de sănătate publică vor avea acces la sisteme moderne de supraveghere și instrumente de analiză a datelor. Valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru UAT Județul Satu Mare, este de 168.147 euro.

Proiectul „Cooperation on border control and border management solutions”, acronim „CBC Solutions”, are ca obiectiv principal crearea unei platforme durabile pentru managementul eficient al frontierei prin îmbunătățirea infrastructurii de frontieră și consolidarea cooperării între organizațiile profesionale care cooperează peste graniță. Se are în vedere dezvoltarea unui site web comun pentru cooperarea transfrontalieră, creșterea gradului de conștientizare a populației în scopul scăderii nivelului trecerilor ilegale a frontierei legate de contrabanda cu benzină, alcool și țigări, comerțul la negru și produse de contrabandă. Valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru UAT Județul Satu Mare, este de 168.147 euro. 

Proiectul „Introduction of the Innovative Approaches towards Green Transport Cross-border Ecosystem”, acronim „Green Mobility”, are în vedere crearea unui grup internațional de experți responsabil pentru dezvoltarea Planului de Mobilitate Verde, în 3 priorități principale: transport public, aviație verde și ulterior coridoare verzi. De asemenea, se dorește dezvoltarea unui site web comun pentru cooperare transfrontalieră și creșterea gradului de conștientizare a populației în vederea utilizării noilor tipuri de transport ecologic. Valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru UAT Județul Satu Mare, este de 168.147 euro. 

Proiectul ,,Development and digitalization of rescue and recovery services in the cross-border region”, acronim „LIFE SAVERS”, își propune să crească accesul la asistență medicală. În acest scop, va fi renovată clădirea viitorului centru de recuperare medicală în domeniul traumatologiei din Tarna Mare, se vor face achiziții de software și echipamente și vor fi organizate sesiuni de instruire și schimburi de experiență  în domeniul traumatologiei, recuperare medicală și training digital. Valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru UAT Județul Satu Mare, este de 234.738 euro.