Convocator 13.03.2024
Se convoacă, de îndată, Consiliului Judeţean Satu Mare, în ședință extraordinară ce va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, (prin intermediul aplicației WhatsApp) în data de 13.03.2024, ora 12.00
Documente