Convocator 11.01.2024
Se convoacă, de îndată, Consiliului Judeţean Satu Mare, în ședință extraordinară ce va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, (prin intermediul aplicației WhatsApp) în data de 11.01.2024, ora 14.00
Documente