Consiliul Județean Satu Mare reabilitează energetic Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș
Consiliul Județean Satu Mare reabilitează energetic Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș
Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a semnat cu FAR FOUNDATION SRL în asociere cu SFERA CON SRL și CAMPEADOR SRL, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș”. Lucrările de reabilitare energetică vor viza 5 corpuri ale clădirii spitalului nou. Durata de prestare a întregului contract este de 16 luni, din care 4 luni sunt prevăzute pentru proiectare. Proiectul se realizează cu fonduri europene nerambursabile, asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, valoarea contractului fiind de 39.168.325 lei.

Lucrările prevăzute în contract prevăd închideri exterioare, compartimentări interioare, finisaje interioare și exterioare, înlocuire de tâmplării, de instalații de încălzire, de apă caldă, instalații electrice și instalații de oxigen. Iluminatul va fi asigurat cu corpuri tip LED. De asemenea, vor fi înlocuite lifturile, clădirea va fi termoizolată la exterior și va fi montat un sistem fotovoltaic. Saloanele spitalului vor fi prevăzute cu rețea CATV.

Constucția clădirii spitalului nou a fost începută în anul 1986 și a fost dată în folosință  în 1996, fiind proiectată conform normelor din anii 1980. Până în 2023, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, au fost realizate achiziții substanțiale de echipamente medicale și s-au făcut  reparații curente și capitale în anumite corpuri și etaje ale clădirii, fără a fi efectuate reparații capitale la întreaga clădire.
Starea actuală a clădirii nu corespunde cerințelor actuale privind fluxurile igienico-sanitare, motiv pentru care se are în vedere relocarea unor compartimente - blocul operator și sterilizarea. Cea mai importantă va fi mutarea blocului operator astfel încât să poată fi realizate circuitele igienico-sanitare (circuite separate pentru pacienți, personal, instrumentar steril, evacuare deșeuri). Se va reloca, de asemenea, stația centrală de sterilizare astfel încât să se asigure circuit igienco-sanitar cu blocul operator și restul secțiilor din spital.
Corpul de clădire în care funcționeaza ambulatoriul se va dota cu un ascensor, vor fi create noi spații pentru cabinete medicale și structura de spitalizare de zi (extinderea ambulatoriului se va realiza în actuala locație a blocului operator). Ascensorul se va monta prin realizarea unei extinderi a ambulatoriului. Totodată, vor fi redimensionate și refăcute două scări de evacuare a persoanelor, conform legislației actuale. 
Realizarea acestei investiții, urmărește rezultate pe termen lung, sustenabile, cu impact social și cultural considerabil. Lucrările de reabilitare vor reduce semnificativ costurile de întreținere și vor crește gradul de confort al pacienților.