Consiliul Județean Satu Mare descurajează actele de corupție!
Consiliul Județean Satu Mare descurajează actele de corupție!
Consiliul Județean Satu Mare a implementat proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”, proiect ce a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

În data de 19 septembrie 2022, echipa de proiect a susținut conferința de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect prin intermediul căruia 60 de angajați din cadrul Consiliului Județean Satu Mare și din instituțiile subordonate au participat la cursuri de formare și educație în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Au fost elaborate, de asemenea,  documente în materie de etică, necesare instituțiilor publice: Codul de etică, Planul de integritate, Procedura de sistem - Managementul riscurilor de corupție, Ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese.

S-au realizat sondaje de măsurare a percepției aspectelor legate de corupție, sondaje adresate cetățenilor județului și personalului din instituțiile publice precum și o campanie de conștientizare și educație în ceea ce privește corupția, prin distribuirea în mod liber, gratuit a unor broșuri și pliante cu rol de înțelegere a fenomenului corupției, a prevenirii și combaterii acesteia.

„Ne dorim să venim mai aproape de nevoile cetățenilor, iar implementarea acestui proiect reprezintă un pas important în ceea ce privește etica și integritatea în administrația publică din județul Satu Mare. Aceste politici de transparență trebuie însă să fie transpuse și la nivel național, astfel încât printr-o atitudine corectă a funcționarilor publici să redăm cetățenilor încrederea în instituțiile statului”, a afirmat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, în cadrul conferinței.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:

- Elaborarea de proceduri și instrumente în materie de etică și integritate respectiv educația anticorupție care vizează atât angajații din sectorul public cât și societatea civilă;

- Dezvoltarea cerințelor pentru prevenirea și combaterea corupției, cu beneficii pe termen scurt, mediu și lung asupra serviciilor publice furnizate de entitate și instituțiile subordonate;

- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare;

- Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției atât la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor;

-  Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile de anticorupție.