Conservăm clădirile și infrastructura verde
Conservăm clădirile și infrastructura verde
Două comunități din județul Satu Mare, Hodod și Livada, vor beneficia de noi investiții și oportunități de colaborare prin proiectele câștigate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare (ADI Județ) și finanțate prin Programul Regiunea Dunării 2021-2027.

Comuna Hodod va beneficia de proiectul „RURALL - Comunități rurale locuibile ale viitorului – Un nou model integrat de guvernanță pentru abordarea depopulării zonelor rurale”. Prin acest proiect vor fi elaborate modele posibile de reabilitare a clădirilor neutilizate din comuna Hodod, în vederea prevenirii depopulării zonei. Bugetul alocat ADI Județ este de 159.700 euro. Orașul Livada va beneficia de proiectul „SPONGECITY - Îmbunătățirea capacității orașelor de adaptare la schimbările climatice prin testarea și promovarea metodologiei „sponge city” la nivel transnațional”, prin care vor fi elaborate lucrări de amenajare în cadrul unui parc din oraș și se va instala o stație meteorologică. Bugetul alocat – 164.500 de euro.