Centru de intervenție pentru victimele violenței sexuale
Centru de intervenție pentru victimele violenței sexuale
La nivelul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare va fi înființat un Centru de intervenție pentru victimele violenței sexuale. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați implementează proiectul predefinit cu titlul ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

în valoare totală de 2.500.000 de euro, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului Justiție, gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program. Proiectul vizează, în concret, sprijinirea victimelor violenței sexuale prin înființarea la nivel național a 10 centre de intervenție în situații de violență sexuală. Înființarea unui astfel de centru la nivelul județului Satu Mare vine să schimbe percepția asupra victimelor violenței sexuale și modalitatea de intervenție în situațiile de violență sexuală, în sensul asigurării unor servicii integrate pentru victime prin furnizarea de examinări medicale și medico-legale.

Proiectul are în vedere atingerea mai multor obiective: realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor; îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii; sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen; înființarea centrelor de consiliere a agresorilor și elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii; sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale; campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Pentru implementarea acestui proiect, consilierii județeni au aprobat în data de 26 mai 2021 protocolul de colaborare între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliul Județean Satu Mare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.