Au mai rămas câteva zile pentru depunerea proiectelor de cultură, sport și tineret
Au mai rămas câteva zile pentru depunerea proiectelor de cultură, sport și tineret
Reamintim organizațiilor neguvernamentale din județul Satu Mare că au posibilitatea să depună propuneri de proiecte cu finanțări nerambursabile pentru acest an, până la data de 25 martie 2024. Propunerile se fac în baza Legii nr. 350/2005, pentru următoarele domenii: sport, cultură și tineret. Găsiți documentația la următorul link:

https://www.cjsm.ro/finantari-nerambursabile-sport-2024

Cluburile sportive de drept privat care depun propuneri de proiecte sportive trebuie să aibă în vedere îndeplinirea anumitor obligații pentru a putea obține finanțare nerambursabilă.

Ca urmare a unor modificări legislative survenite în 20 iulie 2023, la Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, aceste prevederi au fost inserate în Normele specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive aprobate pe anul 2024. În consecință, vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 

Autorităţile publice nu pot acorda finanţare cluburilor sportive de drept public şi cluburilor sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual, dacă acestea nu şi-au îndeplinit, până la data depunerii cererii de finanţare, obligaţia de comunicare, prin publicare pe pagina de internet proprie, a datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Legea 69/2000 conform căreia:
”(4) Cluburile sportive de drept public şi cluburile sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual au obligaţia de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil şi execuţia bugetară anuală în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar anterior.
(5) În termenul prevăzut la alin. (4), cluburile sportive de drept public şi cluburile sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual au obligaţia de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele şi prenumele persoanelor din conducerea clubului, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate şi organigrama instituţiei, numărul sportivilor legitimaţi pe secţii sportive şi categorii de vârstă, numărul antrenorilor şi instructorilor sportivi pe ramură de sport, cuantumul finanţării programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor, cuantumul remuneraţiilor, precum şi cuantumul altor venituri acordate pe baza contractelor de activitate sportivă şi calitatea în care persoana respectivă participă la activitatea sportivă, programele şi strategiile proprii, raportul de activitate, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. În cazul în care după momentul publicării intervin modificări, cluburile sportive de drept public au obligaţia de a actualiza informaţiile pe pagina de internet proprie în termen de 5 zile de la data apariţiei modificării.”