Anunț public privind emiterea deciziei de actualizare a deciziei etapei de încadrare, conform ANEXA 5T la Legea 292/2018 pentru proiectul ”Închiderea depozitului de deșeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare”
Anunț public privind emiterea deciziei de actualizare a deciziei etapei de încadrare, conform ANEXA 5T la Legea 292/2018 pentru proiectul ”Închiderea depozitului de deșeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare”
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE cu sediul în municipiul Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr. 1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite/actualizate pentru proiectul: ”Închiderea depozitului de deşeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare”.

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE cu sediul în municipiul Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr. 1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite/actualizate pentru proiectul: ”Închiderea depozitului de deşeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare”.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, și la sediul titularului, în zilele de luni-joi, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.