Anunț public de recrutare pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale
Anunț public de recrutare pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale
În vederea constituirii bazei proprii de date, Județul Satu Mare – Consiliul Județean Satu Mare invită specialiști – experți evaluatori să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Conform prevederilor art.12 alin. (2) lit.b) din Ordonanța nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, candidatul trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

 • să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor culturale și/sau, de cel puțin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele:

 • Cerere de înscriere,
 • Curriculum vitae,
 • Copie după CI,
 • Documente care atestă experiența profesională de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor culturale și/ sau de cel puțin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție,

Acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor de către un organism abilitat, constituie un avantaj.

 • Declarație pe propria răspundere (model),
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal (model),

Precizăm că în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

 • are proiecte depuse spre finanțare,
 • face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare,
 • are statut de funcționar public,
 • are contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare.

            Depunerea candidaturii se va face până la data de 01 martie 2023 la registratura Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0261 – 710420.