Anunț APM
Anunț APM
Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat faptul că Planul – “STRATEGIA ȘI PLANUL DE MOBILITATE PENTRU JUDEȚUL SATU MARE”, TITULAR – JUDEȚUL SATU MARE, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax. 0261-733500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro în zilele de luni – joi, între orele 8-16, vineri între orele 8-14, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția anunțului. Decizia finală poate fi consultată pe site-ul APM Satu Mare http://apmsm.anpm.ro