Anunț APM
Anunț APM
Judeţul Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, titular al proiectului ,,Rețea automatizată de generatoare terestre, în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului, cod ROHU 102, acronim SILVER” propus pe teritoriul județului Satu Mare,

 În UAT-urile Andrid, Apa, Ardud, Batarci, Beltiug, Berveni, Bârsău, Căuaș, Ciumești, Cehal, Certeze, Craidorolț, Culciu, Doba, Dorolț, Gherța Mică, Halmeu, Hodod, Homorodu de Mijloc, Lazuri, Livada, Micula, Moftin, Orașu Nou, Păulești, Pir, Pișcolt, Pomi, Săcășeni, Satu Mare, Săuca, Supuru de Jos, Socond, Terebești, Tiream, Târșolț, Urziceni, Valea Vinului, Vama și Vetiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.