×
Anul 2022
Număr Data Titlul Dispoziției Link Evenimente ulterioare emiterii Comunicată
7
13.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.7/13.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Drumuri - Serviciului Drumuri și Transporturi al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
6
10.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.6/10.01.2022
privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea pneumologie, la Secția Pneumologie II Bixad din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare , SCCI din cadrul CJSM și Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare
5
06.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.5/06.01.2022
privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții
Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
4
06.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.4/06.01.2022
privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul raportat pe anul 2021, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2021
Instituției prefectului, Direcției Economice din cadrul CJSM și Administrației Juețene a Finanțelor Publice Satu Mare
3
06.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.3/06.01.2022
privind desemnarea d-lui Kovács Máté-administrator public al Județului Satu Mare, pentru a exercita calitatea de reprezentant al Județului Satu Mare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A. din data de 07.01.2022, ora 10:00 și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A. din data de 07.01.2022, ora 10:30
Instituției prefectului, d-lui Kovács Máté-administrator public al Județului Satu Mare și societății APASERV SATU MARE S.A
2
04.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.2/04.01.2022
privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect: ”Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare-investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Județean Satu Mare-investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Județean Satu Mare”
Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM
1
03.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.1/03.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
Număr 7
Data
13.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.7/13.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Drumuri - Serviciului Drumuri și Transporturi al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Număr 6
Data
10.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.6/10.01.2022
privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea pneumologie, la Secția Pneumologie II Bixad din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare , SCCI din cadrul CJSM și Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare
Număr 5
Data
06.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.5/06.01.2022
privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Număr 4
Data
06.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.4/06.01.2022
privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul raportat pe anul 2021, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2021
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției Economice din cadrul CJSM și Administrației Juețene a Finanțelor Publice Satu Mare
Număr 3
Data
06.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.3/06.01.2022
privind desemnarea d-lui Kovács Máté-administrator public al Județului Satu Mare, pentru a exercita calitatea de reprezentant al Județului Satu Mare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A. din data de 07.01.2022, ora 10:00 și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A. din data de 07.01.2022, ora 10:30
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, d-lui Kovács Máté-administrator public al Județului Satu Mare și societății APASERV SATU MARE S.A
Număr 2
Data
04.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.2/04.01.2022
privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect: ”Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare-investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Județean Satu Mare-investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Județean Satu Mare”
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM
Număr 1
Data
03.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.1/03.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan