A.D.I. Județul Satu Mare începe implementarea proiectului „Ruta tematică a castelelor”
A.D.I. Județul Satu Mare începe implementarea proiectului „Ruta tematică a castelelor”
Pataki Csaba, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, a semnat contractul de finanțare aferent proiectului „SMAR.T.OURISM – RUTA TEMATICĂ A CASTELELOR”, cod HUSKROUA / 1901 / 3.1 / 0020. Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni, începând cu 1 iunie 2021.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, obiectivul tematic 3. TO – Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, prioritatea 3.1 Promovarea prin funcțiuni turistice a culturii și istoriei locale. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este beneficiarul lider al proiectului, iar cele două organizații partenere din Ucraina sunt: Întreprinderea comunală „Agenția pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră „Transcarpatia” a Consiliului Regiunii Zakarpattya” și Consiliul comunei Onokivtsi.

Obiectivul principal al proiectului „SMAR.T.OURISM – RUTA TEMATICĂ A CASTELELOR” este creșterea potențialului turismului transfrontalier în regiunile Satu Mare și Zakarpattya prin dezvoltarea unei rute tematice a castelelor care promovează moștenirea culturală și istorică.  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: a. crearea unei rute transfrontaliere tematice a castelelor în regiunile Satu Mare și Zakarpattya și a precondițiilor pentru prezervarea moștenirii istorice și culturale comune și b. creșterea nivelului de promovare a turismului transfrontalier prin crearea unor instrumente interactive comune (10 scenarii AR dezvoltate pentru castele).

Principalele activități ale proiectului constau în: crearea rutei tematice a castelelor prin dezvoltarea unor scenarii de realitate augmentată pentru 10 castele din cele 2 regiuni, achiziția a 2 locuri de joacă și a 4 infokiosk-uri, promovarea rutei tematice prin elaborarea și distribuirea de hărți și broșuri tematice, filme de promovare și crearea unei pagini de social media a rutei, organizarea a două schimburi de experiență pentru organizațiile active în domeniul culturii și turismului, construirea unei porți de intrare la castelul Nevitskiy.

Proiectul are o valoare totală de 380.389,80 EUR din care 336.474,42 EUR reprezintă finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul de cooperare transfrontalieră ENI 2014-2020. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare dispune de un buget de 179.489,40 EUR din care 161.540,46 EUR reprezintă finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul de cooperare transfrontalieră ENI 2014-2020, 8.974,47 EUR reprezintă cofinanțare națională de la bugetul de stat și 8.974,47 EUR cofinanțare proprie.