A fost semnat al zecelea contract de lucrări pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare din județul Satu Mare
În data de 16 iulie 2021, la sediul APASERV SATU MARE S.A, a fost semnat cele de-al zecelea contract de lucrări din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, derulat de APASERV SATU MARE S.A. prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul de lucrări „Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turț și a sistemului de canalizare din clusterul Turulung și aglomerarea Turț” are o valoare de 91.660.091,28 lei (fără TVA), cu o durată de execuție a lucrărilor de 26 de luni, la care se va adăuga o perioadă de garanție de 36 luni.

Lucrările vor consta în construirea conductei de aducțiune, extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Turț și construirea rețelei noi de alimentare cu apă în localitățile Porumbești și Cidreag, pe o lungime totală de aproximativ 37,9 km cu 1364 branșamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitatea Turț și construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Halmeu, Mesteacăn, Porumbești, Cidreag și Turulung, pe o lungime de aproximativ 82,2 km cu 4173 de racorduri. Totodată, se vor construi 46 stații de pompare pentru ape uzate cu aproximativ 26,8 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare.

Între obiectivele investiției amintim: îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de îmbolnăvire prin dezvoltarea/înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate și prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în condiții de siguranță și în regim continuu; reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă, contribuind la conservarea pe termen lung a resurselor de apă.

Reamintim că „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de  990.485.533 lei (fără TVA), din care finanțarea nerambursabilă (Fondul de Coeziune al Uniunii Europene și bugetul de stat) este în valoare de 901.356.596,62  lei, cofinanțarea autorităților publice locale cuprinse în proiect este în valoare de 18.395.032,58 lei și cofinanțarea APASERV SATU MARE S.A. este în valoare de 70.733.903,80 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 populație echivalentă în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 
Politica de Cookie