Tranziția către surse regenerabile, esențială pentru un viitor sustenabil din punct de vedere energetic
Tranziția către surse regenerabile, esențială pentru un viitor sustenabil din punct de vedere energetic
În perioada 5-6 septembrie 2023, la Satu Mare se desfășoară o sesiune de instruire privind energia regenerabilă, în cadrul proiectului RENEWSM, dezvoltat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în parteneriat cu organizația Vista Analyse AS din Norvegia.

În cadrul sesiunii sunt abordate subiecte precum surse de energie regenerabilă, eficiența și securitatea energetică. Sunt prezentate câteva tehnologii de energie regenerabilă cum ar fi energia solară, energia eoliană și bioenergia și se discută despre potențialul acestora în județul Satu Mare. Participă reprezentanți aai autorității publice locale, instituții publice, universități, ONG-uri. 
Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, valoarea grantului acordat fiind de 138.000 Euro. Proiectul RENEWSM are ca obiectiv principal consolidarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare a populației din județul Satu Mare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.