Taxe locale pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism, a Autorizatiilor de Construire si altor Avize şi Autorizatii specifice, pentru anul fiscal 2023

 

 

Documente