Sprijin pentru 680 de persoane dezavantajate din punct de vedere social
Sute de persoane din județul Satu Mare, dezavantajate din punct de vedere social, vor beneficia de servicii sociale în valoare de 2.707.515 lei prin intermediul a 17 asociații și fundații. Consiliul Județean Satu Mare oferă și în acest an sprijin beneficiarilor serviciilor sociale în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile de interes general.

Procedura de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare de către asociațiile nonprofit a fost finalizată și au fost atribuite 17 contracte pentru diverse tipuri de servicii sociale, printre care amintim: cantină socială, centre rezidențiale pentru copii, centre de zi pentru persoanele adulte sau vârstnice, centre de recuperare pentru copii cu dizabilități, centre de zi care efectuează terapii individuale pentru părinți și copii și servicii de îngrijire la domiciliu.

Se vor bucura de aceste fonduri 680 de beneficiari de la Asociatia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare – Centru de zi pentru copii aflati în risc de separare de părinți ,,Sfânta Tatiana”; Fundaţia Maurer – Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii; Asociatia Ajutăm ca să Învățăm – Casa de tip familial ,,Casa Soarelui”; Asociatia Organizatia Caritas a Diecezei Satu Mare – Centrul de zi „Integretto Ardud”, Centrul de îngrijire la domiciliu ,,Sfânta Hildegarda” Satu Mare, Centrul de reabilitare „Sfantul  Iosif ”; Fundaţia Hans Lindner – Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii; Asociaţia Surorile de Caritate Sfântul Vicenţiu – Centrul ”Fericitul Scheffler Janos” pentru copii, Centrul ”Fericitul Scheffler Janos” pentru copii cu dizabilități; Fundaţia Caritativ Creştin Oikodomos Hodod – Îngrijire la domiciliu, Cantină socială; Fundaţia Down Carei – Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati; Asociatia Club Sportiv Caiac Smile – Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii ”Caiac Smile”; Protopopiatul Ortodox – Centrul de zi pentru bătrâni Babța; Asociația Congregația Surorile Piariste – Centru de tip familial; Asociația Noe Partium – Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Casa zâmbetelor”; Asociaţia Caritas Catolica Oradea Filiala Tăşnad – Centrul de zi pentru persoane vârstnice Tăşnad.

Suma aprobată în anul 2022 spre a fi finanțată din bugetul județului a fost de 2.800.000 lei din care suma contractată este de 2.707.515 lei, iar perioada de derulare a proiectelor este aprilie-decembrie 2022. Semnarea contractelor va avea loc în data de 15 aprilie.

 
Politica de Cookie