×
Situația finanţărilor rambursabile contractate / garantate de Judeţul Satu Mare

   - valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract;
   - gradul de îndatorare;
   - durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
   - dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
   - plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă