S-au semnat contractele pentru întreținere a drumurilor județene
onducerea Consiliului Județean Satu Mare a semnat acordurile-cadru pentru o perioadă de 48 de luni având ca obiect „Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene din Județul Satu Mare" – Lot II zona Supur, Lot III zona Satu Mare și Lot IV zona Oaș.

Lucrările vor fi realizate de operatorul economic ASOCIEREA ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL - EMILIANO VEST SRL - DITO GROUP SRL prin ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL-lider de asociere. Pe Lotul I zona Carei-Tășnad lucrările sunt executate de firma DIFERIT AG SRL. 
În baza acestor acorduri-cadru vor fi executate mai multe tipuri de lucrări pe drumurile județene, printre care: plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, înlăturarea denivelărilor, aducerea la profil a acostamentelor, întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări si cilindrări cu adaos de material pietros, curățarea platformei drumului de noroi, de materiale aduse de viituri, dar și tratarea burdușirilor cu piatră spartă, decolmatarea șanturilor, a rigolelor, canalelor de scurgere și podețelor. De asemenea, se vor realiza tratamente bituminoase și vor fi defrișate suprafețele împădurite cu tufișuri. 

 
Politica de Cookie