Înființăm Societatea MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SATU MARE
Înființăm Societatea MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SATU MARE
Consilierii județeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, înființarea Societății MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SATU MARE S.R.L.

Această societate comercială va fi, începând cu data de 1 iulie 2024, noul operator al Depozitului Ecologic Doba, înlocuind serviciul public care gestionează în prezent activitățile de eliminare prin depozitare a deșeurilor nepericuloase din județul Satu Mare. Practic este o reorganizare a Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Satu Mare,  ca urmare a unor modificări legislative care impun ca operarea Depozitului Ecologic Doba să se realizeze prin intermediul unei societăți comerciale, și nu prin intermediul unei instituții publice. 
Această reorganizare nu va modifica în niciun fel tarifele practicate în acest moment la Depozitul Ecologic Doba, tarife care sunt în continuare printre cele mai mici din țară. Aprobarea tarifelor, modificarea sau ajustarea acestora se va face în același mod ca până acum, respectiv prin hotărâre a consiliului județean.