×
INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETELOR LOCALE

în conformitate cu prevederile art. 57 alin 2^1 din Legea nr. 273/2006

privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare