SZATMÁR MEGYEI MŰVÉSZETI ISKOLA
SZATMÁR MEGYEI MŰVÉSZETI ISKOLA

Şcoala de Arte sătmăreană este o instituţie de cultură valoroasă, care a contribuit şi contribuie în continuare la creşterea şi afirmarea vieţii cultural-artistice din Satu Mare. Profesorii şcolii păstrează vie tradiţia acestei şcoli, aceea de formare şi educare în spiritul artei, a dezvoltării aptitudinilor şi talentelor, indiferent de vârsta, categorie socială sau profesională. Misiunea Şcolii de Arte este creşterea nivelului cultural artistic al populaţiei judeţului Satu Mare, formarea şi educarea în spiritul artei, dezvoltarea aptitudinilor şi talentelor, indiferent de vârstă, categorie socială sau profesională.