×
Rendelkezések nyilvántartása
pentru modificarea Dispoziției nr. 42/2024 privind numirea comisiei de recepție a documentației de proiectare elaborată pentru obiectivul de investiții ,,EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul Acordului contractual nr. 652/25.11.2021
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de promovare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcţiei publice vacante de conducere de director executiv la Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de 17.05.2024, ora 12,00
privind admiterea cererii domnului Borbei Gabriel-Florin, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie, din Borbei în Zerni
privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții
privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect “Servicii de pază pentru Centrul Militar Județean Satu Mare și Sediul II al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEȘ” al Judeţului Satu Mare pentru anii 2024-2026”
privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordurilor-cadru având ca obiect Furnizare lapte și produse lactate (lapte UHT) – Lot 5 - 8, aferente anilor școlari 2023-2026 și iaurt – Lot 18, aferent anului școlar 2025-2026, în vederea degustării în cadrul măsurilor educative, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, precum şi pentru preşcolarii şi elevii incluşi în învăţământul special din judeţul Satu Mare, în cadrul ,,Programului pentru școli al României”
privind admiterea cererii doamnei Boldan Vanessa-Denisa, de schimbare pe cale administrativa a numelui de familie din Boldan in Ignat
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ195B Doba (DN 19) - Boghis - Dacia - Moftinu Mare - Criseni - Craidorolt - Teghea - Mihaieni - Acas (DN 19A) km 0+000 - km29+229.87, Tronsonul II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolt" - LOT 3
privind admiterea cererii domnului Podac Mihai, de schimbare pe cale administrativa a numelui de familie, din Podac in Cicio