Modernizare DJ193E
Modernizare  DJ193E
Zona de implementare a investiției este intravilanul și extravilanul localității Bârsău de Sus.

     „ Modernizare drum județean DJ193E lim.jud.MM-Bârsău de Sus- lim.jud.MM, km  12+000-km 20+325”,

Proiectant:S.C.SVA ASISTEH S.R.RL.
Amplasament:
       Traseul actual al drumului județean DJ192E lim.jud.MM-Bârsău de Sus- lim.jud.MM, km  12+000-km 20+325,
Caracteristici drum modernizat:
      - Lungime drum :8.325,00m,
      - Lățime parte carosabilă:6,00m,
       -Benzi de încadrare:2x0,25m,
      -Acostamente:2x075m.

Soluții adoptate:
-tronson 1-km 12+000- km 14+453,07; L1=2,453km; tronson din pământ,
Sistem rutier adoptat: -strat de formă dim balast-22cm,
                                   -strat de fundație din balast-23cm,
                                   -strat de fundație din piatră spartă-20cm,
                                   -strat de bază AB2-6cm,
                                   -strat de legătură BAD25-6cm,
                                   -strat de uzură BA16-4cm.

-tronson 2-km 14+453,07-km 18+090,L=3,6369 km;tronson din asfalt,
Casete de lărgire cu structura de:-strat de formă din balast 22cm,
                                                    -strat de fundație din balast-23cm,
                                                    -strat de fundație din piatră spartă-20cm,


Asfaltul existent a fost decapat ,peste fundația existentă s-a realizat un strat suplimentar de fundație din piatră spartă de 15 cm grosime.
Cele două structuri au fost realizate la aceeași cotă, peste care s-au executat următoarele straturi:
                                   -strat de bază AB2-6cm,
                                   -strat de legătură BAD25-6cm,
                                   -strat de uzură BA16-4cm.

-tronson 3-km 18+090-km 20+325,L=2,235km; tronson din asfalt,


Casete de lărgire cu structura de:-strat de formă din balast 22cm,
                                                    -strat de fundație din balast-23cm,
                                                    -strat de fundație din piatră spartă-20cm,
Peste asfaltul existent s-a prevăzut un strat de preluare a denivelărilor de 3cm grosime medie din AB2.
Cele două structuri au fost realizate la aceeași cotă,peste care s-au executat următoarele straturi:
                                   -strat de bază AB2-6cm,
                                   -strat de legătură BAD25-6cm,
                                   -strat de uzură BA16-4cm.
 Structura acostamentelor:
                              -strat din balast-10 cm,
                              -strat din amestec optimal-15cm.

Lucrări de colectarea apelor :
  -21 podețe tubulare transversale din care:-15 buc cu Dn600mm,L=10m,
                                                                      -6 buc cu Dn800mm,L=10m,

  -3 podețe dalate ,din care 2buc de L=2m și 1buc L=5m,
  -14 podețe tubulare la drumurile laterale,cu Dn500,L=5m,
  - rigola carosabilă –accese la proprietăți:3342 buc (1002,60 ml)(668 buc)

 


EXECUTANT:S.C.DRUM CONSTRUCT SRL

Contract de lucrări nr.53 din 04.01.2016, modificat prin Actele Adiționale: nr.1040 din 20.01.2016,nr.14975 din 10.08.2016, nr.62 din 11.04.2017 și 309 din 17.11.2017.


Contract de finanțare nr.10987/15.06.2015

Valoarea finală a lucrărilor: executate este de 7.409.012,96 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.454.512,41 lei, iar valoarea totală cu TVA este de 8.863.525,37 lei.


Periada de execuție: 6 luni și 12 zile.

Perioada de garanţie : 36 de luni și curge de la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală.


Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor :nr.1437/23.01.2018;

Proces verbal de recepție finală:2047/27.01.2021;