×
2022
Szám Dátum Rendelkezés címe Link Kibocsátás utáni események Közölte
49
29.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 49/23.03.2022
privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului BARAKONYI GERGŐ
Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și domnului BARAKONYI GERGŐ
48
29.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 48/23.03.2022
privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CRASNAI MIHAELA-ELENA-ANA
Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și doamnei CRASNAI MIHAELA-ELENA-ANA
47
29.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.47/23.03.2022
privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect: ”Execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”
Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
46
23.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.46/21.03.2022
privind modificarea componenţei Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare
Vezi modificarea componenței prin Dispoziția 301 din 24.05.2022 Instituției prefectului, Compartimentului de audit intern din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate in anexă
45
23.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.45/18.03.2022
privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință extraordinară din data de 21.03.2022, ora 14.00
Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
44
23.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.44/16.03.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
43
10.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.43/09.03.2022
privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a domnului Szabó Árpád în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2, la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
42
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.42/07.03.2022
privind admiterea cererii domnului Fadol Mubarak-Taha-Mohamed, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Mubarak-Taha-Mohamed în Mubarak
Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
41
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.41/07.03.2022
pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 27/2022 privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desfășurării examenului de promovare a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcției deținute
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
40
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.40/03.03.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
Szám 49
Dátum
29.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 49/23.03.2022
privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului BARAKONYI GERGŐ
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și domnului BARAKONYI GERGŐ
Szám 48
Dátum
29.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 48/23.03.2022
privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CRASNAI MIHAELA-ELENA-ANA
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și doamnei CRASNAI MIHAELA-ELENA-ANA
Szám 47
Dátum
29.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.47/23.03.2022
privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect: ”Execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
Szám 46
Dátum
23.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.46/21.03.2022
privind modificarea componenţei Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események Vezi modificarea componenței prin Dispoziția 301 din 24.05.2022
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Compartimentului de audit intern din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate in anexă
Szám 45
Dátum
23.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.45/18.03.2022
privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință extraordinară din data de 21.03.2022, ora 14.00
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
Szám 44
Dátum
23.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.44/16.03.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
Szám 43
Dátum
10.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.43/09.03.2022
privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a domnului Szabó Árpád în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2, la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Szám 42
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.42/07.03.2022
privind admiterea cererii domnului Fadol Mubarak-Taha-Mohamed, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Mubarak-Taha-Mohamed în Mubarak
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
Szám 41
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.41/07.03.2022
pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 27/2022 privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desfășurării examenului de promovare a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcției deținute
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 40
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.40/03.03.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan