Hotărârea nr.121/2023
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023
Documente