DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDEȚULUI SATU MARE - DGASPC
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  COPILULUI A JUDEȚULUI SATU MARE - DGASPC
  • Str. Corvinilor, nr.18, 440080 Satu Mare
  • Telefon: +40 261 768830, +40 261 768449
  • secretariat@dgaspcsm.ro

DGASPC Satu Mare are rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure. DGASPC Satu Mare este serviciul public specializat organizat ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare. Este un sistem de servicii sociale descentralizat, eficace şi eficient, cu caracter proactiv şi care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.