Secretarul județului
Crasnai Mihaela Elena

Crasnai Mihaela Elena

Secretarul General al Județului Satu Mare

Documente
 • SOLICITARE AUDIENŢĂ
  Primar, Viceprimari, Secretar general, Administrator public


  Stimată(e) Doamnă(Domn),

  În interesul economisirii timpului dumneavoastră şi al eficienţei noastre, vă rugăm respectuos să completaţi următoarele date:

  Solicit audienţă:

  Câmp obligatoriu*

  Subsemnatul declar prin prezenta că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru îndeplinarea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că datele mele de mai sus și din actele anexate vor fi prelucrate de Primăria Satu Mare cu respectarea prevederilor Regulamentelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  Acte necesare:
  • Răspunsul care v-a nemulţumit
  • În lipsa răspunsului numărul de înregistrare a petiţiei
  • Alte documente prin care doriţi să vă susţineţi punctul de vedere