County Secretary
Crasnai Mihaela Elena

Crasnai Mihaela Elena

Secretarul General al Județului Satu Mare

Documents
 • SOLICITARE AUDIENŢĂ PRIMAR, VICEPRIMAR, SECRETAR


  Stimată(e) Doamnă(Domn),


  În interesul economisirii timpului dumneavoastră şi al eficienţei noastre, vă rugăm respectuos ca înainte de a solicita o audienţă cu Primarul, Viceprimarii sau Secretarul, să completaţi următoarele date:

  Solicit audienţă:

  Required field*

  Subsemnatul declar prin prezenta că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru îndeplinarea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că datele mele de mai sus și din actele anexate vor fi prelucrate de Primăria Satu Mare cu respectarea prevederilor Regulamentelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  Acte necesare:
  • Răspunsul care v-a nemulţumit
  • În lipsa răspunsului numărul de înregistrare a petiţiei
  • Alte documente prin care doriţi să vă susţineţi punctul de vedere