Continuă investițiile în infrastructura aeroportuară
Continuă investițiile în infrastructura aeroportuară
Consilierii județeni au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Aeroportului Internațional Satu Mare, rectificare în urma căreia a fost aprobată și suma necesară pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”.

Obiectivele vizate de acest proiect sunt reabilitarea pistei de decolare/aterizare, extinderea platformei de îmbarcare-debarcare, asigurarea portanței benzii pistei, realizarea unui terminal nou/extinderea terminalului existent și achiziția de echipament aeroportuare.
Valoarea totală a investiției este de 364.504.902 de lei, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, iar suma cu care contribuie Consiliului Județean Satu Mare este de 57.565.397 lei. Durata estimată de implementare a obiectivului de investiții este de 22 luni.