×
Bugetul general consolidat al Județului Satu Mare

conform art. 76^art.(1), lit.c) din Legea nr. 273/2006

Bugetul general consolidat al unităţii / subdiviziunii administrativ – teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate

prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare

de la prezentarea în consiliul local.