×
Bugetele aprobate inclusiv anexele acestora

conform art.75^1 art.(1), lit. c) din Legea nr. 273/2006

1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi

utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale

instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.