Biblioteca Județeană
Biblioteca Județeană
Biblioteca Judeţeană Satu Mare este unul dintre cele mai importante centre culturale, de informare și dezvoltare personală, de păstrare a memoriei şi promovare a identităţii locale, de socializare, accesibil tuturor.

Biblioteca Județeană Satu Mare asigură următoarele  servicii pentru public: împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare prin secțiile de împrumut și sălile de lectură; oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau  din alte baze  de date  și bibliografii la cerere; utilizarea bibliotecii de la distanță prin telefon, fax, poștă, prin accesul on-line la catalogul electronic; prelungirea termenului de împrumut până la 30 de zile; rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării la cererea utilizatorilor; împrumutul interbibliotecar; studierea și cercetarea documentelor Secției Colecții speciale la cerere și cu aprobarea directorului; asistență de specialitate; consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice în sistem tradițional sau informatizat; informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în rețeaua națională informatizată; informații legislative; întreab@bibliotecarul - Serviciul de referințe prin e-mail.
Totodată, biblioteca organizează  manifestări culturale și activități instructiv recreative. Biblioteca Județeană Satu Mare dispune de aproximativ 450.000 de documente care sunt puse la dispoziția utilizatorilor prin Serviciul de Relații cu Publicul (Sediul Central, Filiala 1 din Micro 16, Filiala nr. 2 din Micro 17, Filiala 3 din Solidarității). Un fond aparte îl reprezintă Secția Colecții speciale și fond de patrimoniu din care amintim cele 5 incunabule, cel mai vechi, Decretum Gratiani, fiind unicat în țară. Serviciul Biblionet cu acces gratuit la Internet poate fi accesat atât la sediul central cât și la filialele 2 și 3.

Biblioteca Județeană Satu Mare
Strada Decebal, nr. 2, cod postal 440006, Satu Mare, România
Telefon: +40 261711199 (int. 120 – Secretariat)
Fax: +40 261715861
Email: bibliotecasatumare@yahoo.com