SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE
  • Consiliul Județean Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr.1, et. IV 44026, Satu Mare
  • 0261805101 int. 180
  • eco_depozit@cjsm.ro

Obiectul de activitate al acestui Serviciu este de a administra Depozitul Regional de Deşeuri al Judeţului Satu Mare, sortarea deşeurilor municipale şi depozitarea controlată a deşeurilor municipale precum și organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor.