SZATMÁR MEGYEI MÚZEUM
SZATMÁR MEGYEI MÚZEUM

Muzeul Judeţean Satu Mare este instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, aflată în serviciul societăţii, care colectează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător, în primul rând de pe teritoriul judeţului Satu Mare, dar și din regiunile limitrofe atât din țară cât și din statele învecinate.