Hét új határmenti együttműködésen alapuló projektet indítunk
Hét új határmenti együttműködésen alapuló projektet indítunk
A megyei tanácsosok 2024. január 26-i rendes ülésükön hét új fejlesztési projekt finanszírozásra való benyújtását hagyták jóvá az egészségügy, az oktatás és a kultúra területén. A következő projekteket nyújtjuk be:

Az „Egészségügyi ellátási eszközök az egyenlő hozzáférésért határon átnyúló projekt”, rövidítve HEALTHY, az Interreg VI-A Next Románia-Ukrajna program keretében. A projekt révén a Szatmár Megyei Közigazgatási Térség és az Avasfelsőfalui Városi Kórház ez utóbbi intézményt modern orvosi berendezésekkel és egy betegszállító járművel kívánja felszerelni, valamint az egészségügyi személyzetet képezni. A támogatható összeg Szatmár megye esetében 738 920 euró, az Avasfelsőfalui Városi Kórház esetében pedig 90 066 euró.

- A "Szatmár és Kárpátalja szív- és érrendszeri együttműködése",rövidítve „Heart beats”, az INTERREG VI-A NEXT Románia-Ukrajna program keretében. A projekt célja egy új szakosodott struktúra, az USTACC (Unit for Surveillance and Advanced Treatment of Critical Heart Patients) létrehozása a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház kardiológiai osztályán belül, valamint az újonnan létrehozott egység és az angiográfiás laboratórium felszerelése magas színvonalú és technológiai teljesítményű professzionális berendezésekkel és eszközökkel. A Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház által előirányzott költségek – 618 284 euró.

- Az "Életadó víz - út az egészséghez való hosszú távú hozzáférés felé", az Interreg VI-A Next Románia Ukrajna Program 2021-2027 keretében. A projekt célja a lakosság tudatosságának növelése a meglévő termál/ásványi potenciállal kapcsolatban. A teljes támogatható összeg Szatmár megye számára 100 899 euró.


- A "Nemzetek emlékei - Szövetkezetek építészeti és társadalmi öröksége" projekt, rövidítve "Mon Arch", az INTERREG VI-A Románia-Magyarország program keretében. A projekt két ház felújítását és az Ady Endre Emlékközpontban való kiállítást, múzeumpedagógiai tevékenységek szervezését és a helyi identitás erősítését foglalja magában a kommunizmus előtti szövetkezetek példáinak újrafelfedezésével. A Szatmár Megyei Múzeum költségvetése 406 368 euró.

- "A nemzetiségeken túl: Etnográfiai és kulturális hasonlóságok a Felső-Tisza-vidéki románok, ukránok és szlovákok között", az INTERREG VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna program keretében. A tervek szerint digitalizálják a Szatmár Megyei Múzeum néprajzi és művészeti gyűjteményének kulturális örökségi tárgyait, valamint szakemberek közötti workshopokat, tudományos konferenciákat szerveznek. A Szatmár Megyei Múzeum teljes költségvetése 99.540 euró.

-"A határ menti közösségek megerősítése a közös kulturális örökségen keresztül", "GIVE BACK" rövidítéssel, az INTERREG VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna program keretében. A projekt a Szatmár Megyei Múzeum állandó néprajzi kiállításának újjászervezését, rendezvények és kiállítások szervezését, a Szatmár Megyei Múzeum épületének monográfiájának, kiállítási katalógusainak, a gyűjtemények fotóalbumainak kiadását irányozza elő. A Szatmár Megyei Múzeum költségvetése 314 370 euró.

-Az „Edu.com - oktatási eszköz a közösségek számára", az Interreg VI-A Next Románia-Ukrajna program keretében. A projekt egy fenntartható IKT-alapú (informatikai és távközlési) oktatási és kommunikációs platform kialakítását irányozza elő, amely biztosítja a határ menti régiók lakossága és a hatóságok közötti hatékony információcserét. A Szatmár megyére vonatkozó teljes támogatható összeg 120 503 euró.