Dispoziția Președintelui CJSM NR.6/10.01.2022
privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea pneumologie, la Secția Pneumologie II Bixad din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare