Dispoziția Președintelui CJSM NR.4/06.01.2022
privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul raportat pe anul 2021, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2021