Consolidare Alunecare de Teren în Zona Luna Șes, Județul Satu Mare
Consolidare Alunecare de Teren în Zona Luna Șes, Județul Satu Mare

Valoare totală a investiției: 830.083 lei inclusiv TVA

Beneficiari: Județul Satu Mare și Orașul Negrești Oaș

Surse de finanțare: Bugetul Județului Satu Mare și Orașului Negrești Oaș

Județul Satu Mare împreună cu Orașul Negrești Oaș au în curs de realizare, în zona turistică Luna Șes - orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare, o pârtie de schi.

În anul 2018 s-a produs o alunecare de teren în lungul drumului DC 75, Luna Șes, situat la marginea sud vestică a pârtiei de schi în amonte, care se întinde între Vârful Pietroasa și Valea Țiganului, la câteva sute de metri în amonte de cabina de telescaun situată la baza pârtiei, până la Valea Țiganului în aval. Amplasamentul alunecării se găsește în zona turistică Luna Șes, la baza vârfului Pietroasa din munții Oașului, din județul Satu Mare, la 12 km de drumul național DN 19 care traversează orașul Negrești Oaș şi la cca 60 km de municipiul Satu Mare. Alunecarea de teren s-a produs la cota 660 m, la o distanță de 90 m față de parcarea auto situată la baza pârtiei Luna Șes, afectând drumul forestier Brada și terasamentul din amonte și aval de drumul forestier aflat în profil mixt.

În vederea identificării cauzelor care au condus la alunecarea de teren și a măsurilor de remediere necesare, au fost elaborate Studiul geotehnic, Expertiza geotehnică, Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și Proiectul tehnic.

În vederea consolidării platformei drumului și a pârtiei de schi sunt prevăzute următoarele lucrări:

- zid de sprijin din beton armat, stânga - dreapta platforma drum, pe o lungime totală de 102.0 m;

- apărare de mal din gabioane, pe o lungime de 65.0 m;

- refacerea structurii rutiere și a șanțurilor pe drumul comunal DC75, pe o lungime de 120.0 m;

- realizarea unor șanțuri de gardă adiacente pârtiei de schi pe o lungime de 115,0 m;

- alte lucrări de terasamente specifice, taluzare, înierbare, plantare arbori, etc.

          Lucrările vor fi contractate în a doua jumătate a anului 2021, având termen estimat de execuție 8 luni.