×
2022
Szám Dátum Rendelkezés címe Link Kibocsátás utáni események Közölte
29
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.29/15.02.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 21.02.2022, ora 14.00
Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
28
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.28/15.02.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
27
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.27/14.02.2022
privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desfăşurării examenului de promovare a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcţiei deţinute
modificață prin Dispoziţia nr. 41/07.03.2022 Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
26
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.26/11.02.2022
pentru modificarea Anexei la Dispoziția nr. 185/2013 privind nominalizarea persoanelor responsabile cu actualizarea permanentă a site-ului Consiliului Județean Satu Mare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Compartimentului Informatică și cu persoanele nominalizate în anexa
25
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.25/11.02.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcţii contractuale vacante de execuţie de muncitor necalificat (2 posturi) şi muncitor calificat (1 post) la Compartimentul întreţinere, reparaţii – Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Administraţie Publică Locală
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
24
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/11.02.2022
pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 12/19.01.2022 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
23
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.23/07.02.2022
privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții
Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
22
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.22/31.01.2022
privind menținerea raportului de serviciu al doamnei Manța Magdalena Sofia, în funcția publică de conducere de Șef Serviciu al Serviciului Buget-Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
21
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.21/27.01.2022
privind numirea unei comisii de recepție a unui sistem de supraveghere și antiefracție pentru noul sediu administrativ al Instituției Prefectului-Județul Satu Mare
Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
20
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.20/26.01.2022
pentru modificarea Dispoziției nr. 51/2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului „MOBI-Modern Border Infrastructure-Sucessful Carpathian Region”
Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art.1
Szám 29
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.29/15.02.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 21.02.2022, ora 14.00
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
Szám 28
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.28/15.02.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 27
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.27/14.02.2022
privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desfăşurării examenului de promovare a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcţiei deţinute
Link
Elfogadást követő események modificață prin Dispoziţia nr. 41/07.03.2022
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 26
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.26/11.02.2022
pentru modificarea Anexei la Dispoziția nr. 185/2013 privind nominalizarea persoanelor responsabile cu actualizarea permanentă a site-ului Consiliului Județean Satu Mare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Compartimentului Informatică și cu persoanele nominalizate în anexa
Szám 25
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.25/11.02.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcţii contractuale vacante de execuţie de muncitor necalificat (2 posturi) şi muncitor calificat (1 post) la Compartimentul întreţinere, reparaţii – Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Administraţie Publică Locală
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 24
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/11.02.2022
pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 12/19.01.2022 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 23
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.23/07.02.2022
privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Szám 22
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.22/31.01.2022
privind menținerea raportului de serviciu al doamnei Manța Magdalena Sofia, în funcția publică de conducere de Șef Serviciu al Serviciului Buget-Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Szám 21
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.21/27.01.2022
privind numirea unei comisii de recepție a unui sistem de supraveghere și antiefracție pentru noul sediu administrativ al Instituției Prefectului-Județul Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Szám 20
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.20/26.01.2022
pentru modificarea Dispoziției nr. 51/2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului „MOBI-Modern Border Infrastructure-Sucessful Carpathian Region”
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art.1