×
2022
Szám Dátum Rendelkezés címe Link Kibocsátás utáni események Közölte
39
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.39/03.03.2022
privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman”
Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
38
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.38/03.03.2022
privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții
Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
37
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.37/01.03.2022
privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție„Modernizare DJ 194B Petea(DN 19A)-Atea-Peleș-Pelișor-Bercu-Bercu Nou-Micula-Agriș-Ciuperceni (DN 19)
Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
36
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.36/28.02.2022
privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
35
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.35/28.02.2022
privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei Popescu Sipos Adina în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Monitorizare – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
34
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.34/28.02.2022
privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de farmacist șef la Farmacia cu punct de lucru în locația II și la Tășnad din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare ,SCCi,SRUS din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
33
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.33/24.02.2022
privind adminterea cererii doamnei Varga-Erika, de schimbare pe cale administrativa a prenumelui minorului Popan Ioan-Ursu,din Ioan-Ursu în Ioan-Andrei
Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
32
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.32/18.02.2022
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare si Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
31
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.31/18.02.2022
privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, str. Al.Ioan Cuza nr. 8, mun. Satu Mare”
Instituției prefectului, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1
30
09.03.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/17.02.2022
pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 11/2022 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 39
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.39/03.03.2022
privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman”
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
Szám 38
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.38/03.03.2022
privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Szám 37
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.37/01.03.2022
privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție„Modernizare DJ 194B Petea(DN 19A)-Atea-Peleș-Pelișor-Bercu-Bercu Nou-Micula-Agriș-Ciuperceni (DN 19)
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
Szám 36
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.36/28.02.2022
privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Szám 35
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.35/28.02.2022
privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei Popescu Sipos Adina în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Monitorizare – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Szám 34
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.34/28.02.2022
privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de farmacist șef la Farmacia cu punct de lucru în locația II și la Tășnad din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare ,SCCi,SRUS din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
Szám 33
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.33/24.02.2022
privind adminterea cererii doamnei Varga-Erika, de schimbare pe cale administrativa a prenumelui minorului Popan Ioan-Ursu,din Ioan-Ursu în Ioan-Andrei
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
Szám 32
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.32/18.02.2022
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare si Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
Szám 31
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.31/18.02.2022
privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, str. Al.Ioan Cuza nr. 8, mun. Satu Mare”
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1
Szám 30
Dátum
09.03.2022
Határozat megnevezése
Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/17.02.2022
pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 11/2022 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Link
Elfogadást követő események
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2